Kontakt

Mateřská škola Stará Huť se sídlem Karla Čapka 138, 262 02 Stará Huť, okr. Příbram

Telefon: +420 318 522 266

Email: msstarahut@seznam.cz

Web: www.ms-sh.webnode.cz

 

Ředitelka v pověření  ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram
PaedDr. Halenkovská Zdeňka 
 
Zaměstnanci MŠ

Jiráňová Martina, DiS. -  zástupce ředitelky  pro předškolní vzdělávání, třída Sluníček

Szabová Aneta - učitelka třídy Srdíček

Větrovská Jitka - učitelka třídy Pastelek

Krajská Iveta - učitelka třídy Srdíček, Pastelek

Hartmanová Alena - hospodářská pracovnice

Cihelková Jaroslava - kuchařka

Štěpánková Jindřiška - kuchařka

Zámečníková Ilona - školnice

 

Provoz školky

- provozní doba MŠ je každý pracovní den od 6:30 do 17 hod.

- příchod do MŠ je vymezen na dobu mezi 6:30 - 8:00 hod. V 8,00 hod. se školka zamyká.  Rodiče předávají převlečené a přezuté děti  učitelce.

- děti je možné vyzvednout po obědě, tj. mezi 11:55 hod - 12:10 hod. nebo po odpolední svačině, tj. od 14:30 hod.

- individuální příchod/odchod je možný po předchozí domluvě s třídní učitelkou. Děti mohou vyzvedávat pouze rodiče nebo osoby k tomuto účelu pověřené na evidenčním listu dítěte.

- Pro děti předškolního věku se vztahuje povinnost nepřetržitě se vzdělávat po dobu 4 hodin (8:00 - 12:00hod). Viz. školní řád. 

- doporučujeme věnovat pozornost nástěnce na chodbě MŠ nebo našim webovým stránkám, kde naleznete informace o omezení provozu MŠ, harmonogram dne, informace o připravovaných akcích MŠ apod. 

- konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě na čísle 736 770 734, zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání  Martina Jiráňová, DiS.

 
na čísle 736 770 734 ,
 
vedoucí učitelka Martina Jiráňová, DiS.

 

Klinicka logopedka 

Mgr. Jana Kopalová, zdravotní středisko Dobříš 

tel.: 318 521 750

Pedagogicko - psychologická poradna Pribram

Pod Sachtami 294, Příbram 

tel.: 318624085