S ohledem na mimořádná bezpečnostní opatření vzniklá   10. 3. 2020

nebudeme organizovat až do odvolání žádné školní akce. 

 

Kalendář akcí 2019/2020

 Podrobné informace o jednotlivých akcích viz aktuálně  

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU - PRÁZDNINY 
Informace pro děti s povinností předškolního vzdělávání.  V tyto dny nemusí zákonní zástupci omlouvat své děti do omluvných listů. 
 
Podzimní prázdniny:  29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny:    23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (provoz začne v pondělí 6. ledna 2020 )
Pololetní prázdniny:   31. 1. 2020
Jarní prázdniny:         3.  - 9. 2. 2020 
Velikonoční prázdniny:  9. - 10. 4. 2020
Hlavní prázdniny:  1. 7.  - 31. 8. 2020 
 
Od 1. 7. 2020 do 16. 8. 2020 bude MŠ zavřena. Prázdninový provoz začne  v MŠ od pondělí  17. 8. do   31. 8. 2020.  
Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.
 
 
 

Září

 • Poznávání okolí Staré Hutě - vycházky po okolí.  
 • Seznamování se s kamarády a prostředím školky.
 • 26. 9. Divadlo Kejklíř ve školce od 9,00 hod., cena 50,- Kč / dítě.
 • 27. 9. Dentální hygienista ve školce - správné návyky při čištění zubů -  program zdarma.

 

Říjen

 •  od 2. 10.  ( každá středa )  Pastelky začínají chodit do tělocvičny ZŠ (každá středa v 8,00 hod., nutná pevná obuv s bílou podrážkou).
 •  od 3. 10.  ( každý čtvrtek ) Srdíčka začínají chodit do tělocvičny ZŠ (každý čtvrtek v 8,00 hod., nutná pevná obuv s bílou podrážkou).
 •  3. 10. Vystoupení tř. Pastelek na OÚ ve Staré Huti  ke dni SENIORU ve 14,00 hod.
 • 15. 10. Drakiáda na fotbalovém hřišti, kdo bude chtít přinést draka, ať se domluví s paní učitelkou. 
 • 16. 10.Sběr starého papíru - přinést v ten den před vrátka  MŠ do 8,00 hod. 
 • 22. 10.Čechova Stodola - dýňování, cena 150,- Kč/ dítě, odjezd z MŠ v 8,40 hod., s sebou baťůžek s pitím.
 • 25. 10.Dýňová slavnost se strašidelnými kostýmy (program pro děti v rámci dopoledních činností).  
 • 29. - 30. 10. Podzimní prázdniny- ve školce bude prázdninový provoz. Třída Pastelek bude zůstávat v hlavní budově školky. 
 • 31. 10. Návštěva knihovny ve Staré Huti dopoledne, téma Včelí medvídci.        

 

Listopad

 •  6. 11.  Pěší výlet k zámku v Dobříši - třída Srdíček a třída Pastelek,  s sebou baťůžek s pitím. 
 •  6. 11.  Pěší výlet ke Strži - třída Sluníček, s sebou baťůžek s pitím.
 • 12. 11. Fotografování dětí s vánočním motivem  ve školce od 10,00 hod., kdo bude mít z rodičů  zájem, ať  nahlásí své dítě paní učitelce, sada /                             270,- Kč.
 • 14. 11. Výlov huťského rybníka  v dopoledních hodinách.
 • 19. 11. Záchranář s plyšákem, 50,- Kč/ dítě, v 10,30 v MŠ, každý si musí vzít v tento den plyšáka do školky. 
 • 22. 11. Knihovna na Dobříši - Detektiv v knihovně, odjezd v 8,10 hod., baťůžek s pitím s sebou, platba pouze autobus. 
 • 26. 11. Vyšetření zraku ve školce  - zájem o vyšetření je potřeba nahlásit paní učitelce. Není hrazeno zálohově, cena 150,- Kč.
 • 27. 11. Policie ČR - bezpečnost a šikana v MŠ.

 

Prosinec

 •   5. 12. Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v 9,30 hod. ve školce.
 •  10.12.Besídka s tvořením s rodiči  tř. Sluníček  od 15.00h. 
 •  11.12. Besídka s tvořením s rodiči tř. Srdíček od 15.00h.
 •  12.12. Besídka s tvořením s rodiči tř. Pastelek od 15.00h.
 •  16. 12. Canisterapie s Tessy od 9,00 hod. ve školce, cena 60,- Kč/ dítě.
 •  18.12. Ježíšek ve školce dopoledne.

 

 Leden

 •          Projekt "Sněhuláci pro Afriku", akce trvá  celý měsíc leden.
 •  8. 1. Krmení zvěře v lese, s sebou baťůžek s pitím a tvrdé pečivo nebo mrkev, jablko. Pozorování stop v lese.
 • 15. 1. Divadlo Gong v Praze, pohádka o Pejskovi a Kočičce, odjezd v 8,00 hod., návrat cca ve 12,30 hod., 200,- Kč/ dítě, s sebou baťůžek s pitím
 •  21.1. Okruh Dášenkyve Strži, s sebou baťůžek s pitím.
 • 31. 1. Pololetní prázdniny- MŠ otevřena.
 •           Zimní radovánky na zahradě MŠ - sáňkování, bobování, koulování dle počasí.

 

Únor          

 • 3. - 7. 2. Jarní prázdniny. MŠ otevřena, ale bude prázdninový provoz. Třídy budou spojené a třída Pastelek bude zůstávat v hlavní budově školky. Děti s                   povinnou předškolní docházkou nemusí nepřítomnost v  MŠ omlouvat do omluvných listů, jen pani učitelkám.     
 • 19. 2.     Mořský svět v Praze, odjezd v 8,00 hod., cena 200,- Kč/ dítě, návrat ve 12,30 hod., s sebou baťůžek s pitím   
 • 21. 2.     Karneval ve školce (program pro děti v rámci dopoledních činností, masky vítány).  
 • 25.2.      Grafomotorický kurz se speciálními pedagogy  za účasti rodičů od 15,30 hod.  Pevná cena 1500,- Kč ( za skupinku, které budou dvě ) bude                        rozdělena dle aktuálního  počtu přihlášených dětí.
 • 28. 2.     Návštěva knihovny ve Staré Huti dopoledne, návrat na oběd.
 •                Výlety po okolí Staré Hutě.
 •  

 

Březen

        

 •  4. 3.  Mobilní planetárium v MŠ, od 9,00 hod., 50 ,- Kč / dítě ( 2 skupinky )
 • 11. 3. Zámek Mníšek pod Brdy prohlídka s Elsou a Olafem - hledání Olafa + výtvarný ateliér, odjezd v 8,45 hod., s sebou baťůžek s pitím, cena 180,-Kč,              návrat do 11,30hod. 
 • 17. 3. dopolední vycházka do anglického parku, s sebou baťůžek s pitím, návrat na oběd
 •           příprava  básniček, písniček, dramatizace na besídku          
 •  

Duben

 •   7. 4.  Do Berouna za medvědy, odjezd v 8,15hod., 100m- Kč/ dítě, návrat cca 12,30 hod.   
 •  15.4.  Zápis do ZŠ ve Staré Huti od 14.00 hod. do 17,00 hod.
 •  16. 4. Zápis do ZŠ ve Staré Huti od 14,00 hod. do 17,00 hod.
 • 20. 4. Divadlo v MŠ od 10,30 hod.  téma "JARO".
 • 21. 4. Besídka s tvořením s rodiči  tř. Sluníček  od 15.00h. 
 • 22. 4. Besídka s tvořením s rodiči tř. Srdíček od 15.00h.
 • 23. 4. Besídka s tvořením s rodiči tř. Pastelek od 15.00h.
 •  28. 4. Den otevřených dveří v MŠ od 14,00 hod. do 16,00 hod. 
 • 29. 4. Rej čarodějnic v rámci dopoledních činností, masky vítány. 
 • 30. 4. Plavecký výcvik v PB - zahájení, 1. lekce

 

 

   Květen       

 •          My se školy nebojíme,  zahájení projektu.
 • 7. 5.  Plavecký výcvik - 2. lekce.
 • 12. 5. Zápis do MŠ Stará Huť  v kanceláři  MŠ od 14,00h. - 16,00 h.
 • 13. 5. Pohádky z kapsy s písničkami v KD Dobříš, odjezd  v 8,00 hod. od školky, svačina bude ve školce v 9,30 hod., cena 80,- Kč/ dítě
 • 14. 5. Plavecký výcvik - 3. lekce.
 •           My se školy nebojíme.
 •           My se školy nebojíme.
 •            Letiště Dlouhá Lhota u Příbrami.
 • 20. 5. Společné focení v MŠ (40kč společná fotografie, skupinová 30kč – počet dětí ve skupince je roven počtu dodaných fotografií, nelze počet měnit).
 • 21. 5. Plavecký výcvik - 4. lekce.
 •           My se školy nebojíme.
 •           Předškoláci - spaní v MŠ od 18,00 hod, plno zábavy včetně pyžamové diskotéky.
 • 28. 5. Plavecký výcvik - 5. lekce.

 

Červen

 
 • 1. 6. Den dětí - tvoření a hry s Tessy na zahradě školky od 9,00 hod., každé dítě si v tento den přinese bílé podepsané triko na otisky tlapek Tessy,                                   překážková dráha s Tessy a hry, cena 70,- Kč/ dítě 
 • 4. 6.  Plavecký výcvik - 6. lekc.e
 • 8. 6.  Divadlo v MŠ - téma Afrika v 10,30 hod., cena 60,- Kč/ dítě
 • 9. 6.  Celodenní výlet Vysoká u Příbrami, s sebou baťůžek s pitím, odjezd v 8, 30 hod. návrat do 14,30 hod. 150,-Kč/ dítě
 • 11. 6. Plavecký výcvik - 7. lekce.
 • 15. 6. Informativní schůzka s rodiči přijatých dětí do školky v 16,30 hod. v jídelně MŠ.
 • 17. 6. Rozloučení s předškoláky ve školce s dětmi
 • 18. 6. Plavecký výcvik - 8. lekce.
 • .         Rozlouční s předškoláky na OÚ ve Staré Huti od 17,00 hod. 
 • 25. 6. Plavecký výcvik - 9. lekce
 •           Zahradní  slavnost - pasování předškoláků na školáky ve Staré Huti.
 •  

 

Plán akcí se bude průběžně doplňovat.

 

Ve Staré Huti dne 28. 8. 2019