Zápis do MŠ

 
Vážení rodiče
k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám 
velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské 
školy. Klikněte na tento odkaz: 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stara-hut 
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké 
další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s 
vytisknutou žádostí potvrzenou lékařem, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem 
totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít 
již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu 
dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější. 
 
Zápis dětí do mateřské školy Stará Huť na školní rok 2019/2020.
Zápis dětí do mateřské školy Stará Huť se koná dne   14. 5. 2019  od 14:00 hod. do 16:00 hod. , kdy je nutné odevzdat vyplněné žádosti o přijetí dítěte do MŠ v kanceláři školky. Žádosti je možné si stáhnout na web. stránkách školky, či vyzvednout v budově  MŠ od 1. 4. 2019.
 
K zápisu s sebou přineste:
  •  vyplněnou žádost potvrzenou lékařem, kromě dětí, které mají povinnou školní docházku
  •  rodný list dítěte
  •  občanský průkaz zákonného zástupce, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte