Zápis do MŠ

 
Vážení rodiče
k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám 
velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské 
školy. Klikněte na tento odkaz: 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stara-hut 
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké 
další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s 
vytisknutou žádostí potvrzenou lékařem, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem 
totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít 
již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu 
dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější. 
 
Zápis dětí do mateřské školy Stará Huť od školního roku 2020/2021
bude včas oznámen. 
 
K zápisu s sebou přineste:
  •  vyplněnou žádost potvrzenou lékařem, kromě dětí, které mají povinnou školní docházku
  •  rodný list dítěte
  •  občanský průkaz zákonného zástupce, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte