Rozhodnutí o přijetí dětí do 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram přijala děti evidované pod těmito registračními čísly od 1. 9. 2018: 

Registrační číslo:                                   Rozhodnutí o přijetí:

8                                                                přijat/a

18                                                              přijat/a     

1                                                                přijat/a

16                                                              přijat/a

7                                                                přijat/a

6                                                                přijat/a

2                                                                přijat/a

4                                                               přijat/a

3                                                               přijat/a

12                                                             přijat/a

11                                                             přijat/a

5                                                               přijat/a

10                                                             přijat/a

13                                                             přijat/a

14                                                            přijat/a

15                                                            přijat/a

9                                                               přijat/a

 

12. 6. se ve školce v 16,30 hod.  uskuteční informativní schůzka s rodiči přijatých dětí.  Zde dostanete k vyplnění formuláře a informace k chodu školky. 

Vyvěšeno dne 21. 5. 2018

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

 

                                                                 Mgr. Štěpánka Hoštáková

                                                                  pověřená řízením

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ

 
 
Vážení rodiče, 
k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám 
velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské 
školy. Klikněte na tento odkaz: 
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stara-hut 
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké 
další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s 
vytisknutou žádostí potvrzenou lékařem, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem 
totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít 
již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu 
dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější. 
 
Zápis dětí do mateřské školy Stará Huť na školní rok 2018/2019.
Zápis dětí do mateřské školy Stará Huť se koná dne 14. 5. 2018 od 14:00 hod. do 17:00 hod., kdy je nutné odevzdat vyplněné žádosti o přijetí dítěte do MŠ v kanceláři školky. Žádosti je možné si stáhnout na web. stránkách školky, či vyzvednout v budově  MŠ od 2. 4. 2018.
 
K zápisu s sebou přineste:
  •  vyplněnou žádost potvrzenou lékařem, kromě dětí, které mají povinnou školní docházku
  •  rodný list dítěte
  •  občanský průkaz zákonného zástupce, popř. doklad o trvalém pobytu dítěte
 
Kritéria  přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 MŠ Stará Huť
  zde 
 
Žádosti pro přijetí dítěte do MŠ Stará Huť ke stažení, včetně  potvrzení k lékaři !!!