Denní program

(vždy přizpůsoben potřebám dětí)

 

6.30 – 9.30 hod

 • scházení dětí, volné a řízené činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby
 • individuální péče
 • ranní kruh ,  logopedická chvilka
 • tělovýchovná chvilka
 • hygiena
 • dopolední svačina

9.30 – 14,00hod

 • pobyt venku  (přizpůsoben povětrnostním podmínkám)
 • hygiena
 • oběd
 • odpočinek, pro děti které nespí volné hry, výtvarné činnosti, individuální péče

14.00– 17.00 hod

 • odpolední svačina
 • hry a činnosti do odchodu domů  (na zahradě nebo ve třídě)