Dne 15. 6. 2020 od 16:00 proběhne informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. 

Setkání se uskuteční v budově MŠ.

 

 
 

Od 25. 5. -  30. 6. 2020 je z provozních důvodů omezená kapacita školky na 30 dětí

Na základě rozhodnutí zřizovatele. 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě v tomto školním roce již nenastoupí do školky, můžete si po telefonické domluvě vyzvednout vyúčtování za neuskutečněné akce a věci Vašich dětí.

 
 
 

V případě příznivého počasí, budeme od 25. 5. 2020 po dopolední i odpolední svačině chodit s dětmi na zahradu u družiny základní školy (odloučené pracoviště MŠ). Děti budou potřebovat roušku (+ sáček), láhev, batoh a věci na převlečení (pokud by se počůrali).

 
 
 
 

Pokyny k přijetí dítěte k obnovené docházce 

od 25. 5. do Mateřské školy ve Staré Huti:

 
 • Podmínkou je odevzdání přihlášky a čestného prohlášení, který podepíše zákonný zástupce. 

 • Můžete si stáhnout z webových stránek (rozklikněte informace a klikněte na “ke stažení”). 
 • Nebo lze vyzvednout v týdnu od 18.5. do 22.5.2020 ve vestibulu MŠ od 9:00 – 12:00 hodin.

 

 • Dítě bude mít s sebou:

  • podepsanou láhev na pití

  • sáček s rouškou, vše  podepsané

 

 • Z důvodů výstavby nové budovy MŠ budeme přecházet mimo areál MŠ (dle pravidel pro pohyb osob na veřejnosti). 

 • Do areálu vstupujte jednotlivě se zakrytými ústy i nosem, dodržujte 2 m. rozestupy a eliminujte kontakt s ostatními rodiči.

 • V případě, že vaše dítě bude vykazovat jakékoliv příznaky kašle, rýmy, či zvýšené teploty, budete telefonicky kontaktováni k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 • Pokud kdokoliv ve Vaší rodině patří do rizikové skupiny, zvažte prosím přítomnost dítěte v MŠ.

 
 

 

Informace k znovuotevření MŠ

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí mateřské školy, v souladu s rozhodnutím zřizovatele bude od 25. května možná osobní přítomnost dětí v mateřské škole. 

 • - Připouští se střídání více pedag. pracovníků u jedné skupiny dětí.
 • - Pokud to bude možné, budou skupiny utvářeny  z dětí jedné třídy.  
 • - Kritériem pro nezařazení dítěte do skupiny je rizikový faktor.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic

(zahrnuje i středně závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou

léčbou.

3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou

léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. :

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů nebo

kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m²)

6. Farmakologický léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin

vyžadující dočasnou nebo trvalou

podporu/náhradu funkce ledvin

(dialýza)

8. Onemocnění jater

(primární nebo sekundární)

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 • - Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, a jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • - O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • - Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem.
 • - Provoz mateřské školy bude od 6:30 do 17:00 h.
 • - Pro pobyt venku se bude využívat zahrada u družiny nebo házenkářské hřiště, kde děti smí být pouze s rouškou.
 • - Třída Pastelek bude zůstávat v hlavní budově.
 • - Záleží čistě na Vašem rozhodnutí, zda dítě do školy pošlete. Měli jste možnost seznámit se s metodikou, na kterou jsme zveřejnili odkaz na webových stránkách školy. Pokud vaše dítě půjde do školy, budeme potřebovat čestné prohlášení. (Najdete včas na webových stránkách.)  Zvažte možná rizika.
 • - Předškoláci, kteří nebudou navštěvovat mateřskou školu, se mohou obrátit na své třídní učitelky formou emailu msstarahut@seznam.cz, kde jim v případě jejich zájmu budou zaslány pracovní listy.
 • - Všechno si v klidu projděte, rozmyslete a Vaše rozhodnutí sdělte třídním učitelkám, co možná nejdříve,  nejpozději však do 19.5.2020 do 8,00 hodin, aby se vše stihlo připravit.

 

 • - Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě chodilo do školy, sdělte prosím prostřednictvím třídních učitelů v jakém rozsahu.

 

 • 1. dopolední blok + oběd,
 • 2. dopolední blok + oběd + odpolední odpočinek
 • 3. dopolední blok + oběd + odpolední odpočinek + odpolední činnosti

 

Tyto informace jsou důležité kvůli rozdělení dětí do skupin. Pokud to bude možné, budou děti z jedné třídy v jedné skupině.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem PaedDr. Zdeňka Halenkovská

 

 

 

 

 
 
 

MŠMT zveřejnilo očekávané materiály, které jsou pro školy i rodiče důležité. Stanovují  podmínky pro obnovení docházky v ZŠ a v MŠ v omezeném režimu. Vedení  školy tyto podmínky vyhodnotí s ohledem na vlastní specifické možnosti.

Manuály k nahlédnutí ZDE.

Rodiče budeme blíže informovat o dalších krocích. 

Prosíme rodiče, kteří tak dosud neučinili, aby nahlásili zájem o docházku dětí do MŠ na email: msstarahut@seznam.cz .

Přejeme všem rodičům a dětem hodně zdraví a sílu pro zvládnutí této mimořádné situace. 

Děkujeme vám za spolupráci.

 

 

Od 27. 4. 2020 zástup na telefonním čísle  732 490 501 paní ředitelka Zdeňka Halenkovská. 

Úřední hodiny: středa 9,00 hod. - 15,00 hod.  v ředitelně ZŠ  Stará Huť. 

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského/ dětského  zařízení  je k dispozici v  ředitelně ZŠ Stará Huť.
 

 

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste nám obratem nahlásili, 

zda byste měli zájem o docházku dětí do MŠ, 

v případě, že by byla školka od 25. května otevřena.

Otevření pro určitý počet dětí bude záležet na pokynech ministerstva školství, které by mělo do konce dubna vydat manuál, za jakých podmínek se budou školky otvírat.

Informujte nás e-mailem: msstarahut@seznam.cz

 

Děkujeme ze spolupráci.

 

 

Důležité upozornění

 

 Obec   Stará   Huť, jakožto zřizovatel,   dne 17. 3. 2020  rozhodla   o  uzavření  Mateřské  školy  Stará  Huť                   od 18. 3. 2020   do odvolání.

 

Žádosti o ošetřovné budou vydávány dne 18. 3. 2020 od 7,00 hod. do 14,00 hod. a dne 19. 3. 2020 od 8,00 hod. do 12,00 hod. v kanceláři MŠ.

V dalších dnech vždy po předchozí telefonické domluvě na telef. čísle 732 490 501.

 

 

Oznámení

Vážení rodiče, zvažte aktuální zdravotní situaci u svého dítěte  a pokud má nějaké příznaky nachlazení, nedávejte ho do školky.                                                                                                                                                                                         Děkujeme za pochopení

 

S ohledem na mimořádná bezpečnostní opatření vzniklá    10. 3. 2020, nebudeme organizovat až do odvolání žádné školní akce.                                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

 

 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob. Zákaz začne platit v úterý 10. 3. 2020  od 18:00. Opatření bude platit do odvolání. Současně od středy zavírá základní, střední a vyšší odborné školy. Otevřeny nadále zůstávají  mateřské školy a jesle.
 
 

Informace ke koronaviru

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým i přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: https://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

 

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

 

 
 
 

CERTIFIKÁTY

 

Rodiče vítáni

Důvěryhodná firma