Vážení rodiče,

od 11. 1. 2021 budou informace o MŠ pouze
na společných webových stránkách ZŠ a MŠ,

které fungují od začátku prosince 2020.

www.zsams-starahut.cz

 

ÚLOHY V TERMÍNU od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021

pro předškolní děti, které nenavštěvují MŠ z těchto důvodů:
prevence před onemocněním Covid 19, nemoc, rodinné důvody atp.
 

Báseň Zimní výbava.jpg (54017) - naučit se básničku
Grafomotorické cvičení.jpg (128997)
Počet.jpg (95679)
Ptáci - přiřaď stín.pdf (885793)
Vybarvi.jpg (50918)
Vystřihni a správně nalep.jpg (112636)
Zimní sporty.docx (86065)


 

PROVOZ ŠKOLKY TŘÍDY PASTELEK dle Školního řádu MŠ

- Pastelky přicházející v 7,45 hod. se již nepřevlékají z důvodu přesunu
  do vedlejší budovy, aby mohlo včas probíhat předškolní vzdělávání.

Do vedlejší budovy odcházíme vždy, pouze ve výjimečných případech
(společné akce dle měsíčního plánu, který je včas vyvěšen na webu
či na nástěnce v šatně - Halloween, Jíme zdravě a s chutí, Vycházka ke Strži,
Výlov rybníků, Mikulášská besídka, Zpívání koled u stromečku nebo při absenci
pedagogů) zůstáváme v hlavní budově.

Děkujeme Vám za včasné příchody a za pochopení.

 

Plán akcí MŠ leden

Vážení rodiče a milé děti,
scházíme se v novém roce 4. 1. 2021  a těšíme se na společné chvíle 
prožité ve školce.

Věříme, že jste si příjemně odpočinuli a nabrali mnoho
nových sil a energie do naší další vzájemné spolupráce.
 

Bohužel nás stále omezuje nařízení Vlády ČR, proto akce,
které byly naplánované, nelze uskutečnit.

Využijeme vycházek po okolí Staré Hutě:
- krmení zvěře v lese
- stavění přírodních domečků v lese
- vycházka ke Strži
- poznávání okolí SH

 

Vážení a milí rodiče,

tým MŠ Vám převelice děkuje za krásné a milé dárečky
a za donesení velmi chutného cukroví, na kterém jsme si 
s dětmi velmi pochutnaly.

Den 18.12. 2020 se zařadí mezi krásné a radostné dny prožité
ve školce. Společně jsme si zazpívali koledy u stromečku, a pak
byla každá třída odměněna nadílkou od Ježíška. Co dětem Ježíšek
nadělil ? Hračky, stavebnice, hry, tvořivé pomůcky a výtvarné potřeby.

Děti byly moc spokojené a prožívaly mnoho pozitivních emocí.
Nechyběla ochutnávka cukroví a fotografování pro uchování vzpomínek.

 

Kolektiv MŠ Vám i všem Vašim blízkým přeje poklidné a krásné svátky
vánoční a do nového roku jen to nejkrásnější a nejmilejší prožité ve
zdraví, lásce, radosti a spokojenosti.


 

Vzhledem k plynulému průběhu ranní organizace ve školce
a zejména z důvodu zachování bezpečnosti dětí v MŠ bude
hlavní vchod MŠ uzamčen v 7, 50 hodin.

Prosíme rodiče o včasné příchody do MŠ !

Děkujeme za dodržení daného nařízení z důvodu organizace
a zachování bezpečnosti Vašich dětí.

 
Za tým MŠ Mgr. Topinková 
 
 

Změna termínu plánované akce Zpívání koled u stromečku

                                      na 18. 12. 2020 

z důvodu absence mnoha dětí, které v posledním týdnu již nepřijdou.


Naším cílem je, sdílet společné akce, co nejvíce spolu.

- Ježíšek rozdá třídám dárečky, a poté proběhnou

   vánoční besídky ve třídách v rámci dopoledních činností v MŠ.
 

 

Vážení rodiče,
máme nové webové stránky

 

zsams-starahut.cz

 

společné se základní školou,
kde jsou naše informace
pod nadpisem
Mateřská škola.
 

 
 

Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v naší školce

Nejprve paní učitelka Vlaďka zapojila děti do
zábavného tematicky laděného programu s písničkami
spojenými s pohybem a soutěžemi. Děti se úžasně do
programu zapojily, byly aktivní a vyjadřovaly radost.
Atmosféra byla příjemná a veselá. 
Poté děti za znění zvonů navštívil hodný Mikuláš, krásný
a roztomilý anděl  a rozverný a dosti nevychovaný čert
( byl legrační, aby se ho děti nebály). Mikuláš promluvil
k dětem a zhodnotil jejich počínání.  Pak děti přednesly
po třídách naučené básničky a písničky. Anděl je za tak
krásná vystoupení odměnil mikulášskou nadílkou.
Bylo to velmi povedené, zábavné a výchovné slavnostní 
dopoledne. Děti jsou tímto vedeny k dodržování tradice
a k upevňování správného chování.

 
 

Plán akcí MŠ prosinec


• 4. 12. Mikulášská nadílka

- program v rámci dopoledních činností v MŠ
- děti přivítá, osloví a zhodnotí Mikuláš, anděl a čertík
  (z vlastních řad učitelek)
- děti budou ohodnoceny drobnými dárečky  za společná říkadla,
   básničky a zpívání
- nebudou chybět zajímavé soutěže se zábavným programem

• 22. 12. Zpívání koled u stromečku

- Ježíšek rozdá třídám dárečky, a poté proběhnou
- vánoční besídky ve třídách v rámci dopoledních činností v MŠ
 

Od 23. 12. do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny a MŠ je uzavřena.

 

Úkoly pro předškolní děti, které nechodí do školky
zadané v termínu od 30. 11. do 4. 12. 2020:

Spočítej a zapiš.jpg (76338)
Mikulášské puzzle jpg (83745) vybarvi a rozstříhej
Čertovská polka.jpg (62129) nauč se text, kdo zvládne
s rodiči, může zkusit i melodii
Poznatky o zvířatech.pdf (167238)
Předmatematické dovednosti.pdf (160910)
Řeč a myšlení.pdf (138678)
Sluchové vnímání.pdf (155840)

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE
 

Z důvodů zamezení prolínání dětí
z mateřské školy, které odcházejí
po obědě domů, s dětmi ze základní
školy, které přicházejí na oběd,
vymezuje paní ředitelka
dobu vyzvedávání dětí takto:
 

od 30. 11. 2020

11:20 – 11:35
 

Děkujeme za pochopení
 

PaedDr.Zdeňka Halenkovská
pověřená řízením ZŠ a MŠ


 


VÁŽENÍ RODIČE,
 

VZHLEDEM K PLYNULÉMU PRŮBĚHU

RANNÍ ORGANIZACE VE ŠKOLCE,

VÁS PROSÍME,
 

O PŘIVÁDĚNÍ DĚTÍ
 

NEJPOZDĚJI DO 7, 50 HODIN.

Pozdním příchodem dochází k narušení
ranního chodu MŠ.

Děkujeme za pochopení.
Za tým MŠ Topinková
 

 

Ve čtvrtek 26. 11. formou dopoledního pobytu
venku navštívíme výlov Stržského rybníka.
Prosíme o vhodné, teplé oblečení a batůžek
s pitím. 

Děti tak zažijí společnou procházku na zdravém
vzduchu s možností získání informací o rybářství
a vše podstatné z běžného života.
 

Zadané úlohy v termínu od 23. 11. do 27. 11. 2020

Části lidského těla.jpg (354354)
Obloučky.jpg (110319)
Vybarvi bacily.jpg (211830)
Smysly.jpg (74300)
Rytmizace slov.jpg (205778)
Slova nadřazená a podřazená.jpg (74320)
Stejná hláska.jpg (137880)

Milé děti, 
nakreslete obrázek ke své nejoblíbenější knížce.
Poproste rodiče, ať Vám obrázek nadepíší
s názvem knihy.
Až přijdete do školky, tak nám svou oblíbenou
knihu díky svému obrázku hezky představíte.

 

 

Vážení rodiče,
 

Vaše děti dnes zažily zábavný a zároveň velmi

poučný program, který velmi zodpovědně

připravila, skvěle zorganizovala a bravurně

provedla paní učitelka Vlaďka ve spolupráci

s paní učitelkou Gabčou. Děti měly možnost si

zábavnou a poutavou formou  upevnit správné

hygienické a stravovací návyky.

Zářila jim očička a se zájmem se zapojovaly do 

celého programu.

Fotečky z programu jsou k nahlédnutí v naší

fotogalerii. 

Milí předškoláci,
kteří nechodíte do školky,
připravily jsme Vám další úkoly.

 

Zadané úlohy v termínu od 16. 11. do 20. 11. 2020

Básnička Šípek.docx (11654)
zdravi.doc (210432)
nemocny-broucek.doc (427008)
grafomotorika.doc (41472)
pojmenuj_co_vidis.doc (29696)

Poproste rodiče, ať Vás vyfotí, jak trávíte s rodiči
čas doma (s maminkou v kuchyni, při úklidu,
s tatínkem v dílně, pomoc na zahradě, při
vyrábění, hraní si, skládání stavebnice, kreslení, čtení atp.).
Fotečky vytiskněte, nalepte na papír a připravte si povídání.

Těšíme se na Vaše vyprávění s Vašimi zachycenými zážitky.

Mějte se moc hezky a dávejte na sebe pozor.

Děkujeme rodičům za spolupráci a za pomoc 

dětem při řešení úloh v domácím prostředí.

 


 

Vážení rodiče,

připravujeme pro Vaše děti hudební program

"Jíme zdravě a s chutí", který proběhne

ve středu 18. 11. v rámci dopoledních činností.

 

 

Milí předškoláci, kteří nechodíte do školky,

paní učitelky Vám posílají další úlohy.

Milí rodiče, prosíme Vás, podpořte své děti

v předškolním vzdělávání.

Pokud nemáte možnost úlohy doma vytisknout,

rády Vám ve školce úlohy předáme.

Povídejte si se svými dětmi, docílíte tak k rozvoji

jejich slovní zásoby. 

Milé děti, posíláme Vám mnoho pozdravů.

Stýská se nám po Vás. Těšíme se, až zase

budeme všichni pospolu.


Zadané úlohy v termínu od 9. 11. do 13. 11. 2020

Bludiště.jpg (33956)
Doplň chybějící část.png (5572)
Ovál.jpg (41351)
Přiřaď obydlí.jpg (69878)
Správné dvojice.gif (24283)


Milé děti,

velmi Vás všechny chválíme za nápadité

a krásné kostýmy, za aktivní zapojení se do

všech aktivit Dýňové slavnosti.
 

V této nepříznivé době jsme měly s Vámi

možnost zažít báječný den plný radosti, který

jsme si společně vskutku náramně užily.Děkujeme hlavně rodičům za úžasnou podporu 

našich akcí a za skvělou spolupráci.


Pedagogický tým MŠ

 

 

Zítra 3. 11. 2020 využijeme ještě

příznivého počasí a vyrazíme
 

na pěší výlet ke Strži

v dopoledních hodinách.

Prosíme o vhodné oblečení,

s sebou batůžek s pitím a pláštěnkou.Úlohy pro předškoláčky, kteří nyní
nechodí do školky:

Správný počet.docx (107556)
Počet zvířátek.docx (136927)
Správně spoj počet a číslo.docx (94555)
Věci kolem nás.docx (122235)

ježek.docx (51573) - ježečka vyzdobte
krepovým papírem, barevným papírem,
lístečky nebo čímkoliv, co Vás
zajímavého napadne.

Přejeme poklidné řešení úloh a zábavné tvoření.
Hodně dětem čtěte a nechte je vyprávět


 

Vážení rodiče a milé děti,

připomínáme, že ve čtvrtek 5. 11. 2020

proběhne Dýňová slavnost s kostýmy 

v rámci dopoledních činností ve školce.

Velmi se těšíme na různorodé kostýmy.

Program bude pestrý a zábavný.

V rámci slavnosti budou také odměněny
děti za výrobu dráčka.
 

Prosíme rodiče, aby děti oblékli do kostýmu
a připravili dětem věci na převlečení do třídy.

 

Od 2. 11. 2020 se školka vrací opět do svého
       režimu od 6,30 - 17,00 hodin.

 

 

Přesunuté a plánované akce v MŠ LISTOPAD

 •  5. 11. Dýňová slavnost s kostýmy

   - program v rámci dopoledních činností v MŠ

  - na děti čekají zajímavé soutěže se zábavným programem

   - během této slavnosti budou odměněny všechny
     děti, které donesly vyrobeného dráčka
   

 • dle příznivého počasí - Pěší výlet ke Strži
  v rámci dopoledních činností v MŠ

   
 • dle vhodného počasí - Drakiáda
  v rámci dopoledních činností v MŠ

   
 • Návštěva výlovu rybníka - z důvodu nouzového  
  stavu zřejmě neproběhne 

   
 • Policie ČR ve školce - bezpečnost a prevence před
  nebezpečím a šikanou - proběhne po ukončení nouzového stavu


  Pevně doufáme, že šíření onemocnění covid 19 bude brzy na

         ústupu a vše se zase vrátí do běžného režimu.

   

Vážení rodiče a milé děti,

již zanedlouho se uvidíme.

Od 2. 11. 2020 se školka vrací opět do svého režimu
od 6,30 - 17,00 hodin.


Přejeme hezké dny a brzy na viděnou.

Tým MŠOmlouvání dětí předškolního věku do omluvného listu:
Prosíme o zapsání:
22.10. - 23.10. uzavření MŠ dle rozhodnutí KHS

26. 10. - 30. 10. nemusíte omlouvat, protože na tyto dny 
připadají podzimní prázdniny a státní svátek

Děkujeme.

 
 

 

Vážení rodiče a milé děti předškolního věku,

protože je školka zavřená, posíláme úlohy, které vyplníte
doma se svými rodiči.

Pokud nemáte možnost úlohy vytisknout, vysvětlete si zadání
a říkejte si správné postupy.

Kdo má možnost úlohy vytisknout, vyplňte je a přineste je
v době, kdy už bude zase školka otevřená.


Těšíme se na Vaše výsledná řešení.

 

ÚLOHY JSOU ZDE:


Čísla a barvy.docx (116125)
Geometrické tvary.pdf (117536)
Najdi odlišné obrázky.docx (239245)
Počty a pojmenování.docx (119621)
Přiřazování - Roční doby.docx (96963)
Tvarová podobnost.docx (66897)

 

Vyjádření MŠ Stará Huť k odůvodnění KHS

V současné době ani jeden z pedagogických pracovníků
nevykazuje příznaky onemocnění covid 19. Avšak na
základě přítomnosti onemocnění dítěte v MŠ musely
absolvovat tři pedagogické pracovnice dne 22. 10. 2020 
testování, přičemž u těchto pracovnic zatím nemohlo
dojít k potvrzení výskytu onemocnění, protože nejsou
známy výsledky.

Děkujeme za pochopení a za důvěru.

 

Uzavreni_skoly_MS_Stara_Hut.pdf (315543)

 

 

Vážení rodiče,

dne 23. 10. 2020 od 8,45 do 14,00
si můžete ve školce vyzvednout
        Potvrzení o uzavření

školského/dětského zařízení.

 

 • DŮLEŽITÁ ZPRÁVA


 • od 22. 10. 2020 do 30. 10. 2020
  z rozhodnutí krajské hygienické stanice
  Středočeského kraje je MŠ uzavřena
  z důvodu výskytu covid-19 v MŠ.
   

  Rozhodnutí bude zveřejněno na
  webových stránkách po nabytí
  platnosti 22. 10. 2020.

   

  Sdělení pro rodiče MŠ Stará Huť.docx (17602)


  Opatrujte se.

  Milé děti,
  Dýňová slavnost se bude
  konat v jiném termínu,
  který včas vyvěsíme.
   

 •  
 •  
 • Vážení rodiče a milé děti,

  připomínáme, že ve čtvrtek 22. 10. 2020

  proběhne Dýňová slavnost s kostýmy 

  v rámci dopoledních činností tříd.

  Velmi se těšíme na různorodé kostýmy.

  Program bude pestrý a zábavný.

  V rámci slavnosti budou také odměněny
  děti, které vyrobily doma s rodiči draka. 

  Už brzy ...........................
 •  

 • Vážení rodiče,

  do naší školky bylo zakoupeno
  17 postýlek s matrací, které
  děti ze Srdíček a z Pastelek
  měly možnost dnes prvně vyzkoušet.

  Vše v souladu s hygienickými normami. 

    

 • Vážení rodiče,

  od zítřka 14. 10. bude ZŠ Stará Huť
  uzavřena z důvodu nařízení Vlády ČR.

  Pedagogické pracovnice ze školní družiny

                    posílí tým MŠ,
      tím pádem se provozní doba MŠ
            vrací do běžného režimu

      od 14. 10. od 6, 30 - do 17, 00.


 • Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

Vážení rodiče,

do naší školky budou dodány postýlky s matrací
pro 17 dětí do dolní třídy Srdíček, které byly
objednány dne 9. 9. 2020.

 
 
 • NOVÁ VELMI DŮLEŽITÁ AKTUALITA

  Personální situace v MŠ je omezena
  na 2 učitelky.

  Z toho důvodu dochází ke změně provozu MŠ:

  Po 12. 10.  od 6, 30 - do 14, 30

  od Út 13. 10. od 6, 30 - do 13, 00

                     do odvolání.


  Omlouváme se za vzniklé komplikace
  a děkujeme za pochopení.


 • Informace pro rodiče dětí třídy Srdíček a třídy Pastelek

  Vážení rodiče,

  prosíme Vás, abyste ráno dětem doma naplnili lahvičku
  s pitím do batůžku, kterou Vaše děti využijí během
  vycházky po okolí, pobytu na hřišti nebo na zahradě u školy.
  Je to z organizačních důvodů vzdalování se od školky 
  (ze stavebních důvodů není možnost využívat zahradu MŠ).
  Během ranního, dopoledního a odpoledního pobytu ve školce
  mají děti možnost využívat pitný režim školky.

  Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 •  
 • DŮLEŽITÁ INFORMACE K PŘERUŠENÍ
            PLAVECKÉHO VÝCVIKU
            PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ


  Z důvodu vyhlášení Mimořádné zprávy
  ministrem zdravotnictví ČR se od
  zítřka 9. 10. 2020 uzavřou bazény.

 •  
 • AKCE VE ŠKOLCE V MĚSÍCI ŘÍJNA
 •  
  Pá - plavecký výcvik předškolních dětí
 •  
 • 7. 10. Kino do škol „Poznáváme stromy“
  • Sluníčka od 9,00 ve třídě Sluníček

  • Srdíčka a Pastelky od 9,45 ve třídě Sluníček
  • cena 50,- Kč, hrazeno z vybraných peněz na akce

 • 14. 10. Fotografování dětí s vánočním motivem
              ve školce od 8,00 hodin
  • kdo bude mít z rodičů zájem, nahlásí své dítě paní
    učitelce, cena sady fotografií činí 300,- Kč
  • na pozadí bude modrá barva, ne oranžová
  • možnost focení se sourozencem (též nahlásit)
   

 • 22. 10. Dýňová slavnost s kostýmy
  • program v rámci dopoledních činností
  • během této slavnosti budou odměněny všechny
    děti, které donesly vyrobeného dráčka
   

 • 27. 10. Záchranář s plyšákem, 50 Kč v 10,30 v MŠ
  • každý si musí vzít v tento den plyšáka do školky
  • hrazeno z vybraných peněz na akce

 •  

Vážení rodiče,
vybíráme poplatek 1.000,- Kč na dítě na kulturní a společenské akce
na celý školní rok 
(divadlo, zábavné naučné programy, výlety, exkurze).
Prosíme Vás, o úhradu platby do 12. 10. 2020.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Zítra 22. 9. 2020

nás ve školce navštíví dentální hygienistka, která dětem ukáže
správné čištění zoubků a celkovou starost o zubní hygienu.

Děti, které nemají ve školce kelímek, zubní kartáček a pastu si
na tento den vše potřebné přinesou a po programu zase odnesou.

Prosíme, vše řádně podepsat.

Harmonogram:
8,00 – program pro Sluníčka
8,40 – program pro Srdíčka
9,20 – program pro Pastelky

Program je zdarma.
 

SBĚR PAPÍRU
dne 23. 9. 2020

Co se sbírá ?
pouze kancelářský papír, noviny, časopisy, letáky
 

Co se nesbírá ?
kartony !!!


Kam sběr nosit ?
před vrátka MŠ svázané

V kolik ?
ráno od 6, 30  do 8, 00 hodin

Děkujeme Všem, kteří se sběru zúčastní za skvělou spolupráci,
za zkvalitnění životního prostředí a za zviditelnění naší školky.
 

 

Vážení rodiče,
ve fotogalerii přibyly fotečky Vašich dětí 
při činnostech ve školce a při plaveckém 
výcviku s názvy alb "Plaváčci",  
"Pastelky při tvoření barevného jablíčka z papíru",
"Pastelky a Srdíčka při muzicírování, malování a skládání."

 

Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

S odvoláním na předložené podklady Rada obce svým usnesením 
č. R24/2/2020 ze dne 19. 2. 2020 odsouhlasila navýšení úplaty
za předškolní vzdělávání v zařízení MŠ Stará Huť ze stávajících
300,- Kč na 400,- Kč na dítě a měsíc s účinností od 1. 9. 2020.

 

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

  Vážení rodiče, nový kolektiv pedagogů MŠ Vás srdečně zve
                  na INFORMATIVNÍ SCHŮZKU
            dne 31. 8. 2020 od 15,30budově MŠ.

Seznámíte se s :
- novým týmem pedagogů, třídními učitelkami
- rozdělením dětí do tříd
- potřebnými formuláři
- připravovanými akcemi
- důležitými náležitostmi k chodu MŠ
- návody, které dopomohou ke snazší adaptaci nových dětí.

Těšíme se na společné setkání a spolupráci.
Za tým MŠ – Monika Topinková

 

 

CERTIFIKÁTY

 

Rodiče vítáni

Důvěryhodná firma