Potvrzení o zaplacení školného za rok 2017

19.12.2017 15:59

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2017

 

Potvrzení pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2017 ve smyslu ustanoveném §381, odst. 2, písm.f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění se bude vydávat v měsíci lednu 2018.

 

Za výdaj není považována platba za stravu.