Info pro rodiče do začátku nového roku

31.08.2017 09:16
 • Změny na šk. rok 2017/2018 (shrnutí)
   
   

  Povinnost předškolních dětí a jejich rodičů 

          -  Telefonické (či osobně, SMS) oznámení o nepřítomnosti dítěte a následné písemné omluvení dítěte do Omluvného listu dítěte rodičem

          -  Nepřetržitě se vzdělávat od 8:00 - 12:00hod ( 4 hodiny). Pozdní příchod -  lékař, logoped, atd. zapsat do Omluvného listu dítěte. Pozdní příchod do MŠ např. zaspání, doprava, atd. omluven nebude. V případě opakovaných neomluvených absencí je ředitelka školy (vedoucí učitelka) oprávněna ontaktovat OSPOD.

          - Uvolnění díěte z důvodu např. hory, dovolená, lázně, atd. probíhá na základě vyžádání Žádosti o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání a následného souhlasu paní ředitelkou. K dostání u třídní učtitelky dítěte. Vždy s dostateným předstihem!

          - Na děti s povinnou předškolní docházkou se vztahují prázdniny ZŠ. V době prázdnin se dítě nemusí omlouvat do Omluvného listu dítěte, nemusí do školky docházet, ale může. Vždy před prázdninami prosíme zapsat dítě s předškolním povinným vzděláváním, které o prázdninách školku navštěvovat bude, do listu na nástěnce.

   

          - Doporučujeme rodičům pravidelnou domácí přípravu na školu dle MŠMT - "DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU"

   

  Zákaz zdržování se na zahradě MŠ po předání dítěte pí. učitelkou zákonnému zástupci (či jiné pověřené osobě).

   

  Platby stravného i školného probíhají na základě souhlasu s inkasem

          - Cena stravného navýšena o 5kč/dítě (od 1. 10. 2017)

          - Dítě s odkladem školní povinné docházky neplatí školkovné

          - Každý nový strávník (zákonný zástupce dítěte) se dostaví pro podklady k platbám k hospodářce pí. Hartmanové do MŠ.

   

  Besídky se od tohoto školního roku budou konat ve všech kmenových třídách zvlášť, včetně besídky Pastelek. Viz plán akcí

   

  Jarmark bude jednou za 2 - 3 roky, v roce 2017 se jarmark školky konat nebude!

 •  
 • konzultační hodiny vedoucí učitelky Martiny Jiráňové dle předchozí domluvy
 • odhlašování obědů do 8 hod. 
 • pozdní příchody hlásit dopředu
 • tělocvik pro předškoláky - pastelky ve středu od 8 do 8.45hod / srdíčka ve čtvrtek 8 do 8.45hod - pevná obuv, bílá podrážka!
 • odchody po obědě - ráno zapsat na papír u dveří+s sebou boxík na svačiny
 • všechny věci podepisovat!
 • do látkových tašek v šatně - náhradní oblečení+gumovky (třída pastelek oblečení a bačkory 2x)
 • 1x za půl roku kapesníky v krabičce, pasta na zuby a dále vždy dle potřeby (sledujte nástěnku MŠ)  
 • učitelky mají právo nepřijmout nemocné / nachlazené dítě v ten den do školky
 • uvítáme sponzorské dary v podobě naturálií či finančních prostředků
 • na stránkách máte možnost vyjádřit se "Prostor pro vás"
 • kurz plavání od dubna do června pro předškolní děti