Jiráňová Martina, DiS.

vedoucí učitelka - třída Sluníček

zástupce pro předškolní vzdělávání

Telefon: +420 318 522 266

Soukromý mobil: 736 770 734

Konzultační hodiny vždy po telefonické domluvě

E-mail: msstarahut@seznam.cz