Jiráňová Martina, DiS.

zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání

třída Sluníček

Telefon: +420 318 522 266

 Mobil: 736 770 734

Konzultační hodiny vždy po telefonické domluvě

E-mail: msstarahut@seznam.cz