PaedDr. Zdeňka Halenkovská

pověřená řízením Základní a Mateřské školy

Telefon: +420 318 522 536

Mobil: 603 897 549

E-mail: zssh@email.cz