Připomenutí

30.08.2019 12:11

2. 9. již jde třída Pastelek do své třídy v odloučeném pracovišti. Z hlavní budovy školky odchází paní učitelka s dětmi v 7,45 hod., není možné předávat děti během tohoto přechodu mezi budovami. Další možnost předání dětí ze třídy Pastelek je před 8,00 hod. před jejich budovou do 8,00 hod.