Informace o dění ve školce

09.11.2014 18:58
Rodiče mají možnost nahlédnutí do portfólií svého dítěte u třídních učitelek a do týdenních plánů, kde si mohou přečíst, jaké téma a jaké činnosti mají v aktuálním týdnu.