Aktuálně

Důležité upozornění

17.03.2020 11:07

Obec    Stará    Huť,  jakožto zřizovatel,   dne 17. 3. 2020  rozhodla  o  uzavření  Mateřské  školy  Stará  Huť                    od 18. 3. 2020  do odvolání.

Žádosti o ošetřovné budou vydávány dne 18. 3. 2020 od 7,00 hod. do 14,00 hod. a dne 19. 3. 2020 od 8,00 hod. do 12,00 hod. v kanceláři MŠ. 

 Info. telefon 736 770 734. 

Oznámení

13.03.2020 11:28

Oznámení

Vážení rodiče, zvažte aktuální zdravotní situaci u svého dítěte  a pokud má nějaké příznaky nachlazení, nedávejte ho do školky.                                                                                                                                                                                         Děkujeme za pochopení

 

 

Mimořádná opatření

10.03.2020 10:46

S ohledem na mimořádná bezpečnostní opatření vzniklá    10. 3. 2020, nebudeme organizovat až do odvolání žádné školní akce.

Děkujeme za pochopení.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob. Zákaz začne platit v úterý 10. 3. 2020 od 18:00. Opatření bude platit do odvolání. Současně od středy zavírá základní, střední a vyšší odborné školy. Otevřeny nadále zůstávají  mateřské školy a jesle.

Informace ke koronaviru

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým i přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: https://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

 

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

AKCE - BŘEZEN

25.02.2020 14:15

AKCE - BŘEZEN

  •  4. 3.  Mobilní planetárium v MŠ od 9,00 hod., 50 ,- Kč / dítě (2 skupinky)
  • 11. 3. Zámek Mníšek pod Brdy prohlídka s Elsou  a Olafem - hledání Olafa + výtvarný ateliér, odjezd v 8,45 hod., s sebou baťůžek s pitím, cena 180,-Kč,   návrat  do 11,30hod. 
  • 17. 3. dopolední vycházka do anglického parku, s sebou batůžek s pitím, návrat na oběd
  • Během března příprava  básniček, písniček, dramatizace na besídku.     

Děti budou spojené: 4., 11., 17. a  24. 3.  

 Jarní  besídky s tvořením v měsíci dubnu

  • 21. 4. Besídka s tvořením  tř. Sluníček  od 15.00h
  • 22. 4. Besídka s tvořením tř. Srdíček od 15.00h
  • 23. 4. Besídka s tvořením  tř. Pastelek od 15.00h

Tímto zveme rodiče na besídku svých dětí.  Besídku bude mít každá třída ve své třídě. 

Oznámení - navýšení úplaty od 1. 9. 2020

24.02.2020 16:36

Informace

17.02.2020 12:58

 Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

§ 46 odst. 1 školského zákona: Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v § 36.

 

Ředitelka základní školy stanovila termín zápisu na 15. a 16.dubna 2020 vždy od 14:00 do 17:00 hodin.

 

Na nástěnce MŠ je vyvěšen časový harmonogram, týkající se zápisu do 1. ročníku ZŠ Stará Huť. Žádáme rodiče, aby využili této možnosti. 

 

Kritéria do ZŠ Stará Huť

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

U Školy 149, 262 02 Stará Huť Telefon: 318 522 536, E-mail: zssh@email.cz

 

Č.j.: 

Ve Staré Huti dne 12.2.2020

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče ( zákonní zástupci dětí ),

vzhledem k předpokládané volné kapacitě základní školy od září školního roku 2020/2021 a předpokládanému počtu dětí, které se mají k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 dostavit, jsme stanovili níže uvedená kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání.

Tato kritéria se uplatní v případě, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu žáků základní školy ( předpokládaná kapacita tříd 1.ročníku pro školní rok 2020/2021 – jedna třída s celkovým počtem 24 dětí, z toho 8 dětí již bylo přijato pro školní rok 2019/2020 s následným odkladem o jeden školní rok).

Základní kritérium

1. Děti s trvalým bydlištěm ve Staré Huti 5 bodů

Doplňkové kritérium

1. Sourozenci, plnící ve školním roce 2019/2020 povinnou školní docházku v 1. až 5.ročníku zdejší školy +2body

2.Děti, které se dostavily na zdejší školu k zápisu pro školní rok 2019/2020, s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok +1 bod

 

V případě shodnosti bodů bude za přítomnosti min. 2 členů školské rady provedeno losování registračních čísel za účelem stanovení celkového pořadí pro přijetí do 1. ročníku.

 

PaedDr.Zdeňka Halenkovská

pověřena řízením ZŠ a MŠ Stará Huť

 

Upozornění

11.02.2020 22:03

Třída Pastelek již ve čtvrtek 13. 2. půjde do své třídy

Informace

11.02.2020 17:10

Grafomotorický kurz, který proběhne dne 25. 2. od 15, 30 hod. ve školce za účasti rodičů,  pořádá Grafomotorická poradna Příbram -  paní Veselá. 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>