Aktuálně

Den Seniorů na Obecním Úřadě

18.09.2017 18:00

Ve čtvrtek dne 5. 10. 2017, bude mít třída PASTELEK vystoupení na Obecním Úřadě na počest svátku Dne Seniorů. Vystoupení bude od 14.00hod.

 

 • Děti stačí nechat v MŠ do odpoledne (na spaní) a vyzvednout si je až po 15.00hod. opět v MŠ. Na vystoupení půjdou s paní učitelkou a zase se s ní vrátí
 • Účast rodičů na vystoupení je možná, ale není nutná
 • Vyzvedávání dětí, se kterými rodiče na vystoupení nepůjdou, je vhodné zase až v MŠ po 15.hod.

Soutěž ve sběru papíru

02.09.2017 14:38

AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

31.08.2017 11:09

4. 9. 2017           Přivítání dětí v novém školním roce

5. 9. 2017          Kurz zdravého vaření pro dospělé, v odpoledním hodinách

12. 9. 2017        Karneval zvířátek, přdstavení pro děti od 10.30hod

22. 9. 2017        Kino v MŠ, Podmořský svět. Od 9.00hod

 

Třídy jsou spojené (Pastelky neodchází do "družiny"): 12., 15., 19., 20., 29. 9. 2017

Info pro rodiče do začátku nového roku

31.08.2017 09:16
 • Změny na šk. rok 2017/2018 (shrnutí)
   
   

  Povinnost předškolních dětí a jejich rodičů 

          -  Telefonické (či osobně, SMS) oznámení o nepřítomnosti dítěte a následné písemné omluvení dítěte do Omluvného listu dítěte rodičem

          -  Nepřetržitě se vzdělávat od 8:00 - 12:00hod ( 4 hodiny). Pozdní příchod -  lékař, logoped, atd. zapsat do Omluvného listu dítěte. Pozdní příchod do MŠ např. zaspání, doprava, atd. omluven nebude. V případě opakovaných neomluvených absencí je ředitelka školy (vedoucí učitelka) oprávněna ontaktovat OSPOD.

          - Uvolnění díěte z důvodu např. hory, dovolená, lázně, atd. probíhá na základě vyžádání Žádosti o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání a následného souhlasu paní ředitelkou. K dostání u třídní učtitelky dítěte. Vždy s dostateným předstihem!

          - Na děti s povinnou předškolní docházkou se vztahují prázdniny ZŠ. V době prázdnin se dítě nemusí omlouvat do Omluvného listu dítěte, nemusí do školky docházet, ale může. Vždy před prázdninami prosíme zapsat dítě s předškolním povinným vzděláváním, které o prázdninách školku navštěvovat bude, do listu na nástěnce.

   

          - Doporučujeme rodičům pravidelnou domácí přípravu na školu dle MŠMT - "DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU"

   

  Zákaz zdržování se na zahradě MŠ po předání dítěte pí. učitelkou zákonnému zástupci (či jiné pověřené osobě).

   

  Platby stravného i školného probíhají na základě souhlasu s inkasem

          - Cena stravného navýšena o 5kč/dítě (od 1. 10. 2017)

          - Dítě s odkladem školní povinné docházky neplatí školkovné

          - Každý nový strávník (zákonný zástupce dítěte) se dostaví pro podklady k platbám k hospodářce pí. Hartmanové do MŠ.

   

  Besídky se od tohoto školního roku budou konat ve všech kmenových třídách zvlášť, včetně besídky Pastelek. Viz plán akcí

   

  Jarmark bude jednou za 2 - 3 roky, v roce 2017 se jarmark školky konat nebude!

 •  
 • konzultační hodiny vedoucí učitelky Martiny Jiráňové dle předchozí domluvy
 • odhlašování obědů do 8 hod. 
 • pozdní příchody hlásit dopředu
 • tělocvik pro předškoláky - pastelky ve středu od 8 do 8.45hod / srdíčka ve čtvrtek 8 do 8.45hod - pevná obuv, bílá podrážka!
 • odchody po obědě - ráno zapsat na papír u dveří+s sebou boxík na svačiny
 • všechny věci podepisovat!
 • do látkových tašek v šatně - náhradní oblečení+gumovky (třída pastelek oblečení a bačkory 2x)
 • 1x za půl roku kapesníky v krabičce, pasta na zuby a dále vždy dle potřeby (sledujte nástěnku MŠ)  
 • učitelky mají právo nepřijmout nemocné / nachlazené dítě v ten den do školky
 • uvítáme sponzorské dary v podobě naturálií či finančních prostředků
 • na stránkách máte možnost vyjádřit se "Prostor pro vás"
 • kurz plavání od dubna do června pro předškolní děti

Řád školní jídelny

04.05.2016 21:14

Žádáme o respektování řádu školní jídelny,  zejména bod č. 12

Informace o dění ve školce

09.11.2014 18:58
Rodiče mají možnost nahlédnutí do portfólií svého dítěte u třídních učitelek a do týdenních plánů, kde si mohou přečíst, jaké téma a jaké činnosti mají v aktuálním týdnu.

Parkování

22.09.2014 10:02

Rodiče, prosíme Vás o dodržování a respektování dopravních předpisů v okolí MŠ. Není možné parkovat na přechodu a v jeho bezprostřední blízkosti. Ohrožujete tímto děti a rodiče na přechodu, kde vzniká nepřehledná situace!!! Děkujeme

Návleky na obuv

17.09.2014 22:16
Milí rodiče, v šatně jsou Vám k dispozici návleky na obuv, abyste se při předávání / vyzvedávání dětí nemuseli zouvat.
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>