Kritéria pro přijetí dítěte na rok 2018/2019

 

- Kritéria budou včas oznámena.